Seksuele blokkades transformeren is echt mogelijk

Seksuele blokkades transformeren is echt mogelijk

Seksuele blokkades worden vaak als normaal gezien. Seksualiteit is nog steeds een taboe. Waardoor je over het algemeen uit verbinding bent met je eigen seksualiteit. Zodat je geen zuivere seksuele verbinding met jezelf kunt hebben. Tenzij je hier bewust mee bezig bent. Seksuele blokkades ontstaan namelijk vanuit je overtuigingen. En deze zijn onbewust ontstaan in je jeugd en via de huidige maatschappelijke normen.

Zo goed als iedereen heeft hierdoor wel één of meerdere seksuele blokkades. Dus zelfs als je hier niet eens bewust van bent. Omdat je vaak niet anders weet. Je hebt waarschijnlijk geleerd om je eigen seksualiteit en je seksuele gevoelens te negeren. Maar deze seksuele blokkades hebben niet alleen invloed op je seksleven. Het heeft ook invloed op je liefdesleven. En de rest van je leven. Niets staat namelijk los van elkaar. Saminisa Coaching

Een seksuele verbinding met jezelf vanuit Liefde zorgt voor de heling van je gewonde seksuele zelf. Omdat je hierdoor het onbewuste bewust gaat maken. Waardoor je andere keuzes kunt gaan maken en je seksleven veranderd van middelmatig naar geweldig. Ofwel inspirerende seks. Zodat je buitengewoon lekkere, plezierige, bewuste en bovenzintuiglijke seks gaat ervaren. Als ook schaamtevrije, magische en ultiem samensmeltende seks.

Seksuele balans

Seksuele balans bereik je door transformatie. Door het transformeren van je seksuele blokkades. Waardoor de seksuele energie weer krachtig door jezelf gaat stromen. Deze transformatie heeft invloed op het spirituele, mentale, emotionele als ook het fysieke vlak met betrekking tot de heling van jouw seksualiteit.

Gewond seksueel zelf

Het wel of niet in balans zijn van het tweede chakra zorgt ervoor of je wel of geen liefdevolle verbinding hebt met je eigen seksualiteit. Je seksuele zelf kan gewond of gezond zijn. Er zijn 3 types van het gewonde seksuele zelf. Namelijk het angstige, behoeftige en vermijdende.

Wanneer je een gewond seksueel zelf hebt, ben je ook altijd emotioneel uit balans. Je emoties zelf zijn het probleem niet, maar wel hoe je ermee omgaat. Waardoor dit invloed heeft op hoe jij alles ervaart, wat goed of fout is aan jezelf, anderen en het leven. En dit beïnvloedt weer jouw geluksgevoel.

seksuele blokkades

Seksuele blokkades transformeren

Seksuele blokkades transformeren is echt mogelijk dankzij mijn Geloof, Hoop en Liefde methode. Waardoor seksuele heling zal ontstaan. Want deze methode zorgt voor meer richting, betekenis en een stevige basis in je seksleven. Omdat jij je gaat richten op het bewustworden, loslaten en openen van jezelf. Waardoor er een transformatie van je seksuele blokkades plaatsvindt. En je hierdoor een zuivere seksuele verbinding met jezelf creëert.

Geloof, Hoop en Liefde methode

Geloof, Hoop en Liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want geloof maakt alles mogelijk. Hoop zet je aan tot actie. En Liefde maakt alles mooier. Geloof zorgt ervoor dat je hoop hebt en kunt liefhebben. En Hoop zorgt ervoor dat je erin gelooft en kunt liefhebben. Liefde zorgt ervoor dat je geloof en hoop hebt. Maar zodra je geen geloof of hoop meer hebt, zal je ook uit verbinding met Liefde zijn. En wanneer je uit verbinding met Liefde bent is het zeer moeilijk om geloof of hoop te houden. Daarom zijn geloof, hoop en Liefde even belangrijk.

Geloof – Wijsheid

Geloof geeft richting en succes aan je seksleven. En is verbonden met jouw levenspad. Het leren luisteren naar je ware zelf. Want dit zorgt voor het bewustworden van jouw fysieke sensaties, emoties, gedachten en overtuigingen. Daarnaast ook voor het bewustworden van je persoonlijke ruimte, tijd en de realiteit waarin je leeft. Waardoor jij jouw innerlijke wijsheid gaat volgen. Zodat je hierdoor Vrede en Vervulling gaat ervaren in je seks- en liefdesleven.

Hoop – Kracht

Hoop geeft betekenis en waarde aan je seksleven. En is verbonden met jouw levenslessen. Het leren loslaten van je ego. Want dit zorgt voor het loslaten van jouw spanningen, verwachtingen, oordelen en angsten. Daarnaast ook voor het loslaten van je eigen opgelegde regels, resultaten en de afgescheidenheid in jezelf. Waardoor jij jouw innerlijke kracht gaat gebruiken. Zodat je hierdoor Vreugde en Voldoening gaat ervaren in je seks- en liefdesleven.

Liefde – Energie

Liefde geeft een stevige basis in je seksleven. En is verbonden met jouw levensdoel. Het leren verspreiden van Liefde op je eigen unieke manier. Want dit zorgt voor het openen van je vermogen om genot, blijdschap, mogelijkheden en overvloed te ervaren. Daarnaast ook voor het ervaren van grootsheid, aanwezigheid en eenheid. Waardoor jouw innerlijke energie gaat stromen. Zodat je hierdoor Verliefdheid en Verbinding gaat ervaren in je seks- en liefdesleven.

Meer informatie

Seksuele heling van je gewonde zelf

Creëer een zuivere seksuele verbinding met jezelf

Seksuele voldoening creëer je zelf

Spirituele Sekscoach Sarah: over mezelf

Contactgegevens van Saminisa Coaching