Onvoorwaardelijke Liefde is zuivere energie

Onvoorwaardelijke Liefde is zuivere energie

De verbinding of het gebrek ervan met de onvoorwaardelijke Liefde in jezelf is de basis voor je hele leven. Dit heeft namelijk invloed op de verbinding met jezelf en de verbinding die je hebt met een ander. Inclusief de seksuele verbinding met jezelf. Is de verbinding met jezelf vanuit onvoorwaardelijke Liefde dan ervaar je een gelukkig liefdesleven en seksleven. Want Liefde is energie. En door deze energie zuiver te houden kan de Liefde stromen in jezelf en vanuit jezelf naar een ander.

Onvoorwaardelijke Liefde

Onvoorwaardelijke Liefde is voor mij de zuivere ruimte van energie tussen elkaar. Ik ben Liefde. Jij bent Liefde. Iedereen is Liefde. Wanneer we bewust van deze Liefde zijn, kunnen we de Liefde in iedereen zien. En kiezen we anderen niet op basis van ego Liefde of emotionele wonden, maar op basis van aantrekkingskracht. Omdat de onvoorwaardelijke Liefde zorgt dat we de aantrekkingskracht kunnen voelen. Waardoor we in staat zijn om echt de Liefde te bedrijven, zodat de seksuele Liefde kan stromen.

Ons ego is het enige wat deze Liefde in de weg staat. Dus onze angsten, oordelen, verwachtingen en spanningen. Onvoorwaardelijke Liefde heeft met bewustwording te maken. En is dus ook niet te vergelijken met romantische Liefde. Romantische Liefde gaat over wat we willen op basis van ons ego en onvoorwaardelijke Liefde gaat over wat we nodig hebben op basis van onze ziel. Omdat we allemaal Liefde zijn, is deze Liefde altijd in onszelf aanwezig en kunnen we dus in principe voor iedereen Liefde voelen. Dit heeft dan ook niets met aantrekkingskracht te maken.

onvoorwaardelijke Liefde

Aantrekkingskracht

In ons leven ontmoeten we veel mensen. En met sommige voelen we een band. Dit is de aantrekkingskracht op basis van onze energie. En ontstaat wanneer we nagenoeg dezelfde energie vibratie hebben. Hoe meer de vibratie hetzelfde is, des te groter is de aantrekkingskracht. Omdat gelijke energieën elkaar aantrekken. Liefde heeft te maken met de energie frequentie en aantrekkingskracht met de energie vibratie.

Anderen met dezelfde vibratie voelen vertrouwd. Dit zijn voor mij ook de personen die we als familie zien. We voelen ons dan thuis bij ze en verlangen ernaar om bij ze te zijn. Er bestaat spirituele aantrekkingskracht. Maar ook mentale, emotionele en fysieke aantrekkingskracht. Liefde kan dus bestaan zonder aantrekkingskracht. Maar aantrekkingskracht kan niet zonder Liefde bestaan.

Liefde doet geen pijn

Alleen onze gedachten over de Liefde doen pijn. Liefde is energie en heeft geen woorden nodig. Liefde ervaren we als een gevoel, maar het is onze natuurlijke staat van zijn. Wat verborgen ligt onder onze emotionele pijn. We zijn allemaal liefde, al kiezen we er vaak onbewust voor om onze Liefde te blokkeren en dan voelen we ons leeg van binnen.

En we zijn gaan geloven dat Liefde pijn doet. We ervaren pijn wanneer onze Liefde niet beantwoord wordt. Omdat we vaak geleerd hebben dat we Liefde buiten onszelf moeten zoeken. Dat we afhankelijk zijn van anderen. En in dit proces verliezen we de verbinding met onszelf. En dit is hetgene wat uiteindelijk pijn doet. Zelfopoffering is voor mij dan ook geen daad uit Liefde. Het is de verbinding met jezelf verbreken om via de ander Liefde te krijgen.

Handelen vanuit Liefde

Wanneer we iets doen voor een ander en we doen dit vanuit een overvloed aan onvoorwaardelijke Liefde in onszelf, dan zorgt dit voor nog meer Liefde. Omdat we iets doen zonder er iets voor terug te verwachten. En omdat Liefde zijn en de wet van aantrekking onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, trekken we aan wat we geven. Maar dit kunnen we alleen doen wanneer we zelf genoeg Liefde in onszelf voelen. Zodat onze Liefde niet afhankelijk is van een ander en we onbewust geven om te krijgen.

We kunnen alleen geven wat we in onszelf hebben. Liefde zijn heeft eigenlijk niets met onze handelingen te maken. Omdat we dan de handelingen gaan beoordelen of het wel Liefde is. En onvoorwaardelijke Liefde heeft geen voorwaarden. Deze verbinding gaat niet zozeer over samen doen, maar over samen zijn. En hiervoor hoef je dus niet samen te zijn. De verbinding is er namelijk altijd.

Zelfliefde is niet egoïstisch

Handelen vanuit Liefde voor onszelf is trouw zijn aan onszelf. Doen wat bij ons past. Dus nee kunnen zeggen wanneer we iets niet willen. Want hierdoor zorgen we voor duidelijkheid en eerlijkheid over wie we zijn, wat we willen en waar we voor staan. Om weer Liefde te zijn, is grenzen stellen vanuit deze Liefde onmisbaar. Met grenzen stellen bedoel ik, dat we zelf kiezen wat we doen en met wie. En hierdoor kunnen anderen dat ook doen. Waardoor anderen ook vrij zijn om hun eigen leven te leiden op basis van hun eigen wensen in plaats van op basis van de wensen van iemand anders.

Overtuigingen vanuit Liefde

Om weer Liefde te kunnen zijn, zijn overtuigingen vanuit onvoorwaardelijke Liefde nodig. Overtuigingen vanuit Liefde gaan over overvloed, waardoor we ervan uitgaan dat iets altijd, hoe dan ook, mogelijk is. Hierdoor voelen we meer onvoorwaardelijke Liefde voor onszelf, zijn we meer in balans en stralen we Liefde uit. Waardoor we ook meer Liefde aantrekken.

Liefdesrelatie

Wanneer we in staat zijn om onvoorwaardelijke Liefde in onszelf te ervaren, hebben we de Liefde van een ander niet nodig. Zodat we een ander kunnen liefhebben zonder voorwaarden. We zorgen dan zelf voor de vervulling van onze eigen behoeften vanuit de Liefde in onszelf. We helen onze eigen wonden en nemen hierdoor de verantwoordelijkheid voor ons eigen geluk in het leven. Waardoor we gestimuleerd worden om te leven vanuit ons hart. Want niemand anders kan voor ons kiezen en weten wat werkelijk bij ons past. We zijn de enige die in verbinding staan met onze ware zelf.

En hierdoor ontstaat een liefdesleven waarin we en de ander vrij zijn om onszelf te zijn en eigen keuzes te maken. Zodat we beiden de best mogelijke versie van onszelf kunen zijn. De liefdesverbinding met een ander draait dan om onvoorwaardelijke Liefde, diepe intimiteit en inspirerende seks. Zodat we alleen (vrijwillig) vanuit Liefde bij elkaar willen zijn. We hebben geen onbewuste intentie meer om onszelf via de ander een goed gevoel te geven, waardoor we de ander gebruiken voor ons eigen geluk. Het gaat dan puur om het laten stromen van de Liefde en/of seksuele Liefde.

Een ideale liefdesrelatie is voor mij een relatie gebaseerd op aantrekkingskracht en Liefde. De aantrekkingskracht zorgt ervoor dat we bij elkaar passen. En de onvoorwaardelijke Liefde zorgt ervoor dat je jezelf kunt zijn bij elkaar. Omdat onze liefdespartner niet verantwoordelijk is voor ons geluk. We nemen zelf de verantwoordelijkheid voor het voldoen van onze emotionele behoeften. Zodat we spiritueel, mentaal, emotioneel en fysiek in balans zijn. Hierdoor kunnen we ons volledig kwetsbaar of eigenlijk open opstellen zonder kwetsbaar te zijn.

Emotionele behoeften

Zolang we de ander hier niet verantwoordelijk voor stellen, blijft onze levensenergie stromen. Het maakt dan niet uit wat onze liefdespartner doet of zegt. Omdat er nauwelijks spanningen, verwachtingen, oordelen en angsten zijn. En juist daarom kunnen we volledig onszelf zijn en niet alleen die versie van onszelf laten zien waarvan we zeker weten dat onze partner die leuk vind en doen wat hij/zij leuk vind. Waardoor onze partner bij ons blijft.

Onvoorwaardelijke Liefde tussen elkaar zorgt voor de levendigheid, ontspannenheid, tevredenheid en veiligheid. We kunnen hierdoor onze overtuigingen, gedachten, emoties en fysieke sensaties uiten. Zonder enige vorm van behoeftigheid. Het enige doel is om jezelf te laten zien, zodat de verbinding zuiver blijft. Zeker niet om goedkeuring

Verbondenheid

Onvoorwaardelijke Liefde staat los van het ego. We voelen dan geen Liefde omdat de ander bewust of onbewust aan onze verwachtingen voldoet. Maar we voelen onvoorwaardelijke Liefde omdat het er gewoon is. Omdat we Liefde zijn. Hier is geen rationele reden voor nodig. Deze onvoorwaardelijke Liefde is de zuivere ruimte tussen elkaar en zorgt voor diepe liefdevolle verbindingen. Waardoor seksuele voldoening, inspirerende seks en een stimulerend liefdesleven mogelijk is.

Het gaat in deze relatie om de Liefde te laten stromen in het samen zijn. Door de Liefde tussen elkaar zuiver te houden. Bewust samen zijn is aandacht aan elkaar besteden zonder iets van onze liefdespartner te willen. Puur genieten van het moment, ook al bestaat het moment uit een bewuste liefdevolle blik van 2 seconden. Hoewel we in principe zelfs dat niet nodig hebben. Omdat we al de Liefde kunnen laten stromen door aan diegene te denken.

Ups en downs

Dit betekent natuurlijk niet dat er geen ups en downs zullen zijn of dat er geen pijn ontstaat. Maar zodra er angsten, oordelen, spanningen en verwachtingen zijn, hoeven we niet meer de verbinding met onszelf verliezen en dus ook niet de verbinding met onze liefdespartner. Het tegenovergestelde van Liefde is emotionele pijn, veroorzaakt door onze gedachten. Door zelf de verantwoordelijkheid voor deze gedachten te nemen, kunnen we dit als levenslessen zien.

Een liefdespartner is nooit de oorzaak van onze emoties, niet voor de minder positieve en ook niet voor de positieve. Diegene is alleen de trigger van deze emoties, door een gedachte in ons op te roepen over een bepaalde situatie. En dit besef zorgt ervoor dat we onze kwetsbare kant kunnen blijven laten zien en zo Liefde kunnen blijven voelen. Omdat we ons niet meer afreageren op de ander, maar zo bij onszelf blijven.

Verliefdheid

Wederzijdse verliefdheid heeft voor mij niets te maken met onvoorwaardelijke Liefde. Omdat verliefdheid meestal ontstaat wanneer de ander bewust of onbewust aan onze verwachtingen voldoet. De Liefde voor onszelf leggen we hierdoor in de handen van de ander. Dankzij de ander voelen we ons zo goed. We krijgen eindelijk de bevestiging dat we mooi, lief of goed genoeg zijn.

Maar eigenlijk zien we in de ander alleen wat we in onszelf hebben geaccepteerd. Wanneer we verliefd zijn op iemand heeft het dus niets met de ander te maken. De ander is puur een spiegel van jezelf. Dus het heeft alleen met onszelf, met onze verwachtingen te maken. Hoe meer de ander aan onze verwachtingen voldoet, des te verliefder wij ons voelen. Maar uiteindelijk gaat de verliefdheid over.

Heling

En onvoorwaardelijke Liefde gaat nooit over. Omdat dit nergens afhankelijk van is. De verliefdheid gaat zeker over wanneer we ons realiseren dat de ander nooit aan onze verwachtingen zal voldoen. De irritaties en frustraties komen, omdat het heel moeilijk is om een ander volledig te accepteren. Aangezien we onszelf vaak niet eens kunnen accepteren. En door het gedrag van de ander op onszelf te projecteren, voelen we ons weer niet goed genoeg.

Toch kunnen we de energie van het verliefde gevoel blijven ervaren. Zodat we elke dag de krachtige levensenergie ofwel seksuele energie door ons lichaam voelen stromen, ons veilig genoeg voelen om onszelf te laten zien en we het gevoel hebben dat we alles aan kunnen. Deze verliefdheid voelen we dankzij de onvoorwaardelijke Liefde in onszelf. En hiervoor is heling van onszelf voor nodig. Zodat we ons weer heel en compleet voelen. Alleen is dit niet mogelijk als onze seksualiteit niet geheeld wordt. Seksuele heling is net zo belangrijk als alle andere helingen om ons lichaam in balans te brengen. Lees daarom onderstaande artikelen voor informatie over mijn coaching, indien je wilt weten wat ik voor jou als sekscoach kan betekenen.

Seksualiteitscoach of sekscoach als liefdescoach

Sekscoaching vanuit een energetische benadering

Sekscoach of seksualiteitscoach nodig?

Seksueel geluk is ook voor jou mogelijk

Wil je een eerste stap zetten naar seksuele voldoening, inspirerende seks en een stimulerend liefdesleven? Meld je dan aan voor de gratis online mini cursus “Ontwaak de seksuele Liefde in jezelf“. Voor meer informatie klik hier.