Geloof, Hoop en Liefde methode

Geloof, Hoop en Liefde methode

Seksuele blokkades transformeren is mogelijk dankzij mijn Geloof, Hoop en Liefde methode. Waardoor seksuele heling zal ontstaan. Want deze methode zorgt voor meer richting, betekenis en een stevige basis in je seksleven.

Omdat jij je gaat richten op het bewustworden, loslaten en openen van jezelf. Waardoor er een transformatie van je seksuele blokkades plaatsvindt. En je hierdoor inspirerende seks ervaart.

Geloof, Hoop en Liefde methode

Geloof, Hoop en Liefde zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Want geloof maakt alles mogelijk. Hoop zet je aan tot actie. En Liefde maakt alles mooier. Geloof zorgt ervoor dat je hoop hebt en kunt liefhebben. En Hoop zorgt ervoor dat je erin gelooft en kunt liefhebben.

Liefde zorgt ervoor dat je geloof en hoop hebt. Maar zodra je geen geloof of hoop meer hebt, zal je ook uit verbinding met Liefde zijn. En wanneer je uit verbinding met Liefde bent is het zeer moeilijk om geloof of hoop te houden. Daarom zijn geloof, hoop en Liefde even belangrijk.

seksuele blokkades

Geloof – Wijsheid

Geloof geeft richting en succes aan je seksleven. En is verbonden met jouw levenspad. Het leren luisteren naar je ware zelf. Waardoor jij jouw innerlijke wijsheid gaat volgen. Zodat je hierdoor Vrede en Vervulling gaat ervaren in je seks- en liefdesleven.

Hoop – Kracht

Hoop geeft betekenis en waarde aan je seksleven. En is verbonden met jouw levenslessen. Het leren loslaten van je ego. Waardoor jij jouw innerlijke kracht gaat gebruiken. Zodat je hierdoor Vreugde en Voldoening gaat ervaren in je seks- en liefdesleven.

Liefde – Energie

Liefde geeft een stevige basis in je seksleven. En is verbonden met jouw levensdoel. Het leren verspreiden van Liefde op je eigen unieke manier. Waardoor jouw innerlijke energie gaat stromen. Zodat je hierdoor Verliefdheid en Verbinding gaat ervaren in je seks- en liefdesleven.

Meer informatie

Werkwijze online traject

Het online traject

Modules online traject

Speciaal bericht voor jou

Bestel het online traject