Seksuele levendigheid voor meer verlangen

Seksuele levendigheid voor meer verlangen

Module 2 van het online traject “Creëer een zuivere seksuele verbinding met jezelf” zorgt voor meer seksuele levendigheid en verlangen waardoor buitengewoon plezierige seks ontstaat.

Buitengewoon plezierige seks

Dit is seks die passioneel is. Zodat je seksuele blijheid ervaart. En ontstaat wanneer er seksuele levendigheid is en er dus geen verwachtingen meer zijn. Zodat verlangen hier een gevolg van is. Verwachtingen ontstaan namelijk doordat we onze negatieve emoties proberen te vermijden. Waardoor we juist meer kans op teleurstelling heben. En dit heeft veel invloed op ons seksleven. Zodra we verwachtingen hebben, sluiten we onszelf af. En hierdoor raken we uit verbinding met onszelf en dus ook met de ander. Waardoor buitengewoon plezierige seks niet mogelijk is.

seksuele levendigheid

Seksuele levendigheid

Seksuele levendigheid creëren we zelf. We hebben invloed op onze eigen levensenergie. Door te voelen wat elke situatie voor invloed heeft op onze energie. Zodat vermoeidheid niet meer zo vaak voorkomt. Blijheid vergroot onze levenskracht. De wil om echt te leven, te voelen. Maar blijheid kan niet ontstaan zonder dankbaar te zijn. En dankbaarheid zorgt ervoor dat we onze verlangens niet hoeven te onderdrukken of niet in staat zijn om deze te voelen. Want er is geen schaamte of er zijn geen schuldgevoelens. Echt kunnen voelen is essentieel. Zodat we voelen wat bij ons past. Door niet te voelen, zullen we uiteindelijk saaiheid gaan ervaren.

Indien we verandering willen, moet we eerst zelf veranderen. Onze verwachtingen kunnen we alleen vanuit Liefde transformeren. Door onze verwachtingen vanuit Liefde te gaan voelen. En dankzij deze transformatie leren we onze emotionele behoeften te vervullen. Waardoor we uit de slachtofferrol stappen. Elke verwachting heeft een onderliggende emotionele wond. Deze wond blijft bestaan als we niet onze eigen emotionele behoeften vervullen. Dus door zelf onze behoeften te vervullen, hoeven we ook geen verwachtingen meer te hebben.

Seksueel verlangen

Door seksueel verlangen vanuit onszelf te ervaren zijn we in staat om vreugde te voelen. De vreugde om te leven. We hebben dan iets om naar uit te kijken. Zeker als deze verlangens vanuit Liefde zijn. En niet vanuit behoeftigheid. Verlangens ontstaan pas als we onze emotionele behoeften hebben vervuld. Met als doel om ons in beweging te krijgen. Door onze verlangens te volgen, wat nooit verkeerd is, kunnen we ons droom(seks)leven gaan creëren. Een (seks)leven wat bij ons past. Zodat we vanuit passie kunnen leven.

Spiritualiteit en seksualiteit

Wanneer we seksualiteit vanuit een spiritueel perspectief bekijken, zijn seksuele blokkades ontstaan door onze overtuigingen. Overtuigingen die niet in lijn zijn met onze ware zelf zorgen ervoor dat we geen zuivere seksuele verbinding met onszelf hebben. En dit heeft weer invloed op onzee gedachten, emoties en fysieke sensaties. Waardoor onze seksuele Liefde niet kan stromen.

Emoties

Onze emoties laten ons voelen of we een liefdevolle verbinding met onzelf hebben of niet. Negatieve emoties geven aan dat er heling nodig is. Omdat we met deze emoties identificeren. En wanneer positieve emoties ervaren worden, zijn we liefdevol. We zijn niet onze emoties. Maar ze hebben wel een belangrijke rol. En geven veel inzicht in onszelf. Liefde omvat alle emoties, zowel de pijnlijke als de mooie. De pijnlijke zijn net zo waardevol als de mooie. Ze brengen ons terug naar de Liefde in onszelf. Door onze pijnlijke te willen vermijden, kunnen we ook de mooie niet voluit ervaren.

Verwachtingen

Seksuele verwachtingen ontstaan wanneer onze emoties afhankelijk zijn van het resultaat. En deze verwachtingen zorgen ervoor dat we geen seksueel verlangen ervaren. Verwachtingen zijn een roep om aandacht. Dat we iets missen in onszelf. En dit gemis kunnen we alleen zelf opvullen. Door met onze emotionele behoeften aan de slag te gaan. Zodat we onszelf kunnen gaan helen. Waardoor we onze verlangens vanuit Liefde kunnen gaan volgen. Wanneer we dit niet doen ontstaan er blokkades. Omdat onze levensenergie geblokkeerd wordt. Waardoor ons seksleven op een ongewenste manier wordt beïnvloed.

Online traject

Wanneer je belemmeringen ervaart in jouw seksleven vanwege seksuele verwachtingen, help ik je graag om deze te transformeren. Zodat je seksuele levendigheid gaat ervaren. En dankzij deze seksuele levendigheid ontstaat er meer verlangen. Waardoor jij buitengewoon plezierige seks gaat ervaren.

Door bewust te worden van jouw seksuele verwachtingen kun je deze gaan transformeren. En omdat dit een langdurig proces is, heb ik een snellere en effectievere manier ontwikkeld. Mijn Geloof, Hoop en Liefde methode. Je hoeft hiervoor niet je seksuele verleden op te rakelen. Je gaat uit van je huidige situatie. Je richt je op jouw verwachtingen die je seksleven op dit moment belemmeren. Waardoor je meer seksuele heling gaat ervaren. Jij bent het waard!

Deze module is direct beschikbaar. In de online winkel kun je deze module voor buitengewoon plezierige seks kiezen met of zonder email contact ter extra ondersteuning.

Overige modules

Meer informatie over de andere modules van het online traject lees je via onderstaande linken.

Start – Heling seksuele zelf

1 – Buitengewoon lekkere seks

3 – Buitengewoon bewuste seks

4 – Bovenzintuiglijke seks

5 – Schaamtevrije seks

6 – Magische seks

7 – Ultiem samensmeltende seks